top of page

Відділ андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України створений ...

Збірник наукових праць "Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи"  - це фахове видання...

На сьогоднішній день проводиться набір статей...

Про це та інше читайте в ...

bottom of page